Skip to content Skip to navigation

Cập nhật dữ liệu sinh viên

Để chuẩn hóa thông tin, dữ liệu của sinh viên cũng như công tác hỗ trợ sinh viên được tốt và đúng quy định Phòng Công tác Sinh viên đề nghị, tất cả sinh viên hệ chính quy kiểm tra dữ liệu thông tin ở mục lý lịch sinh viên và cập nhật thông tin thay đổi như sau (nếu có):

  • Sinh viên cập nhật CCCD (sinh viên đã thay đổi từ CMND sang CCCD);
  • Hình ảnh 2 mặt của CCCD;
  • Ngày cấp, nơi cấp CCCD;

Sinh viên cập nhật qua form https://link.uit.edu.vn/CapNhat-CCCD

Thời gian cập nhật: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/4/2023. Sau thời gian này, nếu sinh viên không cập nhật thông tin, sinh viên không được hỗ trợ xác nhận các loại giấy tờ và sẽ xử lý theo quy định./.

Sinh viên xem thông báo chi tiết đính kèm.