Skip to content Skip to navigation

Buổi nói chuyện chuyên đề của đại diện Tập đoàn NVIDIA đến bạn sinh viên

BUỔI MINI-WORKSHOP VỀ
NVIDIA SOFTWARE DEVELOPMENT KITS (SDKS) VÀ SOLUTIONS (NEMO, NIMS)

Diễn giả: Dr. Ettikan K Karuppiah (Ettikan KK., with Ph.D (in the area of Distributed Computing), MSc (Computer Science) and Bachelor of Computer Science is currently attached to Nvidia (Singapore) as Director of Developers’ Ecosystem, APAC South assisting innovators, researchers and techno-entrepreneurs to accelerate GPU adaptation for their R&D and software solutioning needs using various methods including Deep Learning/Machine Learning. He has direct experience and passionate in accelerated computing/software research, design and development covering end-to-end needs)

Thời gian: ngày 02/7 (Thứ Ba) vào lúc 8:30 – 12:00
Địa điểm: Hội trường E.12
 Số lượng người tham dự: Không giới hạn

Bật mí: Ngày 02/7/2024, NVIDIA Software Development Kits (SDKs) và Solutions (NeMo, NIMs) là chủ đề vô cùng thú vị với diễn giả uy tín và thành công trong lĩnh vực công nghệ sẽ cùng sinh viên UIT cập nhật những xu hướng công nghệ mới ứng dụng cụ thể phục vụ giáo dục, công nghệ, nghiên cứu khoa học. Mời cả nhà cùng chờ đón.