Skip to content Skip to navigation

Bổ sung hồ sơ Miễn giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2015-2016

Hiện nay, Phòng Công tác Sinh viên vẫn chưa nhận được giấy bổ sung hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2016 cho việc hưởng chế độ Miễn giảm học phí, sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số như sau:

- SV Khang Mạnh Tử, bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2016 (2 giấy); bổ sung hồ sơ MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016, hỗ trợ chi phí học tập cho sv DTTS

- SV Lý Gia Đạt, bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2016 (2 giấy); bổ sung hồ sơ MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016, hỗ trợ chi phí học tập cho sv DTTS

- SV Phạm Xuân Hoàng, bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo 2016 (1 giấy); bổ sung hồ sơ MGHP học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Thời gian bổ sung: đến 16g30 ngày 28/4/2016. Sau thời gian quy định, sinh viên không bổ sung giấy tờ hợp lệ, sinh viên sẽ không được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (A101).