Skip to content Skip to navigation

Sinh hoạt Công dân Sinh viên - Đầu khóa 2021 - 2

Sinh hoạt Công dân Sinh viên - Đầu khóa, Đầu năm 2021

(cập nhật 11:45 ngày 30/9/2021)

- Lịch sinh hoạt cụ thể dành cho Khóa 2021 - các Khóa khác có thể tham dự:

STT Thời gian Nội dung Hình thức Đối tượng
1

Thứ hai

27/9/2021

Sáng: 8:00-11:00

Chiều: 13:30-16:30

Giới thiệu chào mừng của Ban giám  hiệu

Giới thiệu về qui chế đào tạo - các qui định về ngoại ngữ (thông qua clip)

Giới thiệu các dịch vụ dành cho sinh viên, các qui định sinh viên cần chú ý khi học đại hoc.

 • Hoạt động của “Không gian chia sẻ” và hoạt động tư vấn tâm lý dành cho sinh viên.
 • Ký túc xá

Giới thiệu về các tài nguyên công nghệ thông tin 

Một số vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng cơ sở vật chất và phòng cháy chữa cháy (thông qua clip)

Giới thiệu về hệ thống Thư viện (thông qua clip)

Giới thiệu về Trung tâm Ngoại ngữ 

Giới thiệu của Đoàn Thanh Niên - Hội Sinh viên

Sinh viên theo dõi trên Microsoft Team với mã lớp 
hcw58cm 

Sáng: Sinh viên có MSSV từ 21520001 - 21521800

Chiều: Sinh viên có MSSV từ 21521801 trở đi

2

Thứ ba

28/9/2021

Sáng: 8:00-11:00

Sinh viên trao đổi thắc mắc và giải đáp:

Thành phần mời:

 • Thầy Trần Bá Nhiệm (Phó trưởng Phòng Đào tạo Đại học)
 • Cô Lê Ngô Thục Vi (Trưởng Văn phòng các chương trình đặc biệt)
 • Thầy Đào Lộc Bình (Trưởng Ban Quản lý Cơ sở)
 • Thầy Phan Hoàng Chương (Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ)
 • Thầy Nguyễn Văn Toàn (Trưởng phòng Công tác Sinh viên) và các Thầy Cô phòng Công tác Sinh viên
 • Đại diện các phòng ban có nhiều câu hỏi 
Sinh viên theo dõi trên Microsoft Team với mã lớp 
hcw58cm 
Tất cả sinh viên có quan tâm
3

Thứ tư 29/9/2021

Kiểm tra Anh Văn đầu vào Theo lịch kiểm tra của sinh viên  
4 Thứ năm 30/9/2021

Văn phòng Các Chương trình đặc biệt gặp sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao

 • SV CLC, CTTT: bắt đầu lúc 08h00
 • SV BCU: bắt đầu lúc 14h00
Sinh viên theo dõi trên Microsoft Team với mã lớp 
smmidsj
Sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và các sinh viên có quan tâm
5 Thứ sáu 01/10/2021

Các Khoa gặp gỡ Tân Sinh viên trước, sau đó Cố vấn học tập gặp gỡ lớp 

 • Khoa Hệ thống Thông tin: Từ 8:00 trên Microsoft Team với mã lớp 52rdcdg 
 • Khoa Kỹ thuật Máy tính: Từ 8:00 trên Microsoft Team, SV được tự động thêm vào 
 • Khoa Khoa học Máy tính: Từ 8:00 trên Microsoft Team với mã lớp crn2zlj
 • Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin: Từ 8:00 trên Microsoft Team với mã lớp satyte6 
 • Khoa Kỹ thuật Phần mềm: Từ 8:00 trên Microsoft Team với mã lớp oz27qdu
 • Khoa Mạng Máy tính và Truyền thông : Từ 9:30 qua Microsoft Team với link meeting: https://suctremmt.com/gap-mat-tsv-2021
Sinh viên kiểm tra email gm.uit.edu.vn để biết mã code sinh hoạt Khoa và gặp Cố vấn học tập Sinh viên chú ý kiểm tra email để biết mã code sinh hoạt Khoa và gặp Cố vấn học tập.

 

Tài liệu dành cho tất cả các Khóa (đang cập nhật) 

STT Nội dung Clip giới thiệu Các thông tin cần đọc  Ghi chú
1 Giới thiệu về ĐHQG-HCM

Giới thiệu ĐHQG-HCM

Khu đô thị ĐHQG-HCM

 

Trang chủ ĐHQG-HCM

https://vnuhcm.edu.vn/

Giới thiệu về ĐHQG-HCM

https://vnuhcm.edu.vn/ve-dhqg-hcm/33396864

 
2 Giới thiệu về Trường ĐH Công nghệ Thông tin https://youtu.be/7fYriuhwg_s

Trang chủ

https://www.uit.edu.vn/

Giới thiệu về ĐH CNTT

https://www.uit.edu.vn/tong-quan-ve-truong-dh-cong-nghe-thong-tin

 
3 Giới thiệu về quy chế đào tạo đại học https://student.uit.edu.vn  
4 Giới thiệu về công tác sinh viên
 1. Công tác sinh viên
 2. Điểm rèn luyện
 3. Học phí
 4. Học bổng
 5. Các kênh thông tin
 6. Sức khoẻ - Bảo hiểm
 7. Dịch vụ dành cho SV
 8. Kỷ luật

Sổ tay sinh viên

http://ktx.vnuhcm.edu.vn/

 
5 Giới thiệu về các tài nguyên công nghệ thông tin  https://www.youtube.com/watch?v=R3dkSdSRF8U     
6 Một số vấn đề cần lưu ý trong việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng cháy chữa cháy https://youtu.be/vpdZZjg07ag    
7 Giới thiệu về Thư viện

Giới thiệu viện Trung tâm - ĐHQG 

Tập huấn sử dụng thư viện UIT

https://thuvien.uit.edu.vn/  
8 Giới thiệu về hoạt động Đoàn Thanh Niên- Hội Sinh viên

Câu hỏi thường gặp về công tác Đoàn

Câu hỏi thường gặp về công tác Hội sinh viên

Các CLB, Đội, Nhóm

Giới thiệu Hoạt động Mùa hè xanh

Giới thiệu Hoạt động Xuân tình nguyện

Slide giới thiệu Đoàn-Hội

Fanpage Tuổi trẻ UIT

https://www.facebook.com/tuoitre.uit

Website

https://tuoitre.uit.edu.vn/

 
9 Trung tâm Ngoại ngữ

Giới thiệu

Giới thiệu chương trình tiếng Nhật

Website:

http://www.celuit.edu.vn/

 
10

Nếu có thắc mắc các bạn có thể hỏi ở ác mục tương ứng tại 

https://forum.uit.edu.vn/node/15.

  Hướng dẫn đăng nhập và khắc phục lỗi khi đăng nhập Forum: https://forum.uit.edu.vn/node/551476  
File đính kèm: