Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy Mức đóng bảo hiểm y tế: Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT năm 2016 thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng), cụ thể như sau: 4,5% x 1.210.000 đồng x 12 tháng = 653.400 đồng. Sinh viên được ngân sách hỗ trợ 30% : 196.202 đồng Sinh viên phải đóng (70%): 457.380 đồng Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài...

Danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký học sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm. Sinh viên nào đã học chuyên đề thay thế xem phần ghi chú của danh sách, và danh sách sinh viên điểm danh bằng máy học chung với đầu khóa. Các bạn kiểm tra đầy đủ cả 2 file, danh sách miễn các chuyên đề phòng CTSV sẽ cập nhật sau. Sinh viên nên đi học đầy đủ và đúng giờ theo quy định.

Lịch học sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân đầu năm, năm học 2016-2017 (dự kiến) Đối tượng: sinh viên khóa 2013, 2014, 2015. Sinh viên các Khóa còn lại có thể tham gia nhưng không cần đăng ký. Địa điểm: Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG-HCM Số lượng SV đăng ký tối đa 1 buổi: 900 SV Hướng dẫn sinh viên đăng ký lịch học, sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày 07/10/2016 - 10/10/2016 Sinh viên đăng ký tối thiểu 1 chuyên đề A và 1 chuyên đề B. Sinh viên xem lịch học chi tiết đính kèm. Link đăng ký https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd . Mọi thắc mắc...

Thông báo số 49/2016 - Nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên DTTS HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-ho-tro-chinh-sach-giao-duc-doi-v... Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 48/2016 - Nộp hồ sơ hưởng chính sách cho SV khuyết tật HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ hưởng chính sách dành cho sinh viên khuyết tật học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-ho-tro-chinh-sach-giao-duc-doi-v... Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 47/2016 - Nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội phí học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Mẫu đơn đính kèm http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/mau-don-tro-cap-xa-hoi Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thông báo số 46/2016 - Nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK1 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 21/10/2016 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo