Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo cập nhật thông tin lý lịch sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo sinh viên về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên. Tất cả sinh viên hệ chính quy cập nhật thông tin liên lạc: số điện thoại cá nhân, số điện thoại phụ huynh, số điện thoại người bảo hộ, số điện thoại liên hệ khi cần thiết (số điện thoại phụ huynh khác số điện thoại sinh viên) và địa chỉ tạm trú mới nhất (nếu có thay đổi). Để cập nhật thông tin trên, sinh viên truy cập https://daa.uit.edu.vn/khaibaolylich sau khi thay đổi phải nhấn nút “Lưu”. Sau ngày 26/3/2018, sinh viên không cập nhật thông tin theo quy định sẽ bị trừ điểm rèn luyện từ 5 điểm đến 10...

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân Đợt 1 năm 2018 Thời gian: Buổi sáng ngày 09/6/2018 (dự kiến) Địa điểm: Giảng đường 1. Phòng Công tác Sinh viên sẽ cập nhật nếu có thay đổi về thời gian tổ chức.

Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK2 năm 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2017-2018. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 26/3/2018. Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/threads/68474 Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu - Danh sách sinh viên đính kèm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu bị trả lại hồ sơ do nơi Khám chữa bệnh ban đầu không còn ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Thành phố. Hiện nay, KTX liên kết với Khoa Y, bệnh viện Quận Thủ Đức để khám chữa bệnh cho sinh viên. Nếu sinh viên đăng ký bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ được khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế KTX hoặc bệnh viện Quận Thủ Đức. Sinh viên chọn lại bệnh viện để khám chữa bệnh cho mình. Để kịp cấp thẻ cho sinh viên, các bạn nhanh chóng phản hồi về Phòng CTSV, email: vidtn@uit.edu.vn , đến 10g30 ngày 12/01/2018. Sinh viên xem...

Thông báo nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm HK1, 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau: 1. Đối tượng áp dụng: 1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:...

Thông báo mua BHYT năm 2018 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy, những bạn chưa tham gia ở đợt 1 năm 2018 Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2018 (11 tháng: 01/02/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau: 4,5% x 1.300.000 đồng x 11 tháng = 643.500 đồng. Trong đó: Sinh viên đóng 70% = 450.450 đồng Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 193.050 đồng Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hành TMCP Á Châu (ACB) -...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo