Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu - Danh sách sinh viên đính kèm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu bị trả lại hồ sơ do nơi Khám chữa bệnh ban đầu không còn ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Thành phố. Hiện nay, KTX liên kết với Khoa Y, bệnh viện Quận Thủ Đức để khám chữa bệnh cho sinh viên. Nếu sinh viên đăng ký bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ được khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế KTX hoặc bệnh viện Quận Thủ Đức. Sinh viên chọn lại bệnh viện để khám chữa bệnh cho mình. Để kịp cấp thẻ cho sinh viên, các bạn nhanh chóng phản hồi về Phòng CTSV, email: vidtn@uit.edu.vn , đến 10g30 ngày 12/01/2018. Sinh viên xem...

Thông báo nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm HK1, 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau: 1. Đối tượng áp dụng: 1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 1.4. Sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1, năm học 2017-2018 2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:...

Thông báo mua BHYT năm 2018 - Đợt bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy, những bạn chưa tham gia ở đợt 1 năm 2018 Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2018 (11 tháng: 01/02/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau: 4,5% x 1.300.000 đồng x 11 tháng = 643.500 đồng. Trong đó: Sinh viên đóng 70% = 450.450 đồng Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 193.050 đồng Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hành TMCP Á Châu (ACB) -...

Thông báo cập nhật BHYT năm 2017 lên hệ thống xác nhận

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở địa phương, công ty như sau: - Sinh viên đăng nhập vào hệ thống, cập nhật file thẻ Bảo hiểm y tế của năm 2017 (trên thẻ ghi có hiệu lực đến 31/12/2017) .- Link up thẻ BHYT: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/xacnhan - Thời gian cập nhật trên hệ thống: từ ngày 28/12 - 05/01/2018 . - Tất cả sinh viên Khóa 2017 phải cập nhật thẻ BHYT trên hệ thống và thẻ BHYT có hiệu lực từ 01/10/2017 -31/12/2017. hoặc thẻ BHYT có hiệu lực đến 31/12/2017. Riêng sinh viên Khóa 2017, có tham gia mua BHYT 3 tháng cuối năm...

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2017-2018, đầu khoá 2017

Thông báo kiểm tra Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu năm học 2017-2018, đầu khoá 2017 Phòng CTSV xin thông tin về đợt kiểm tra tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu Khoá 2017, đầu năm học 2017-2018 như sau: Thời gian làm bài: 60 phút - từ 21:00 ngày thứ hai 25/12/2017 đến 7:00 ngày thứ sáu 29/12/2017 Đối tượng: Tất cả các Sinh viên chính qui (SV tự do không cần kiểm tra) đang còn học ở Trường (Tình trạng là "đang học" hoặc "cảnh cáo"). Link kiểm tra: https://courses.uit.edu.vn/mod/quiz/view.php?id=52362 (các bạn có thể làm ở nhà hoặc làm ở máy tính ở Thư viện/Phòng máy) Nếu có thắc mắc các bạn...

Thông báo kiểm tra thông tin mua BHYT năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đóng tiền mua BHYT và đăng ký bệnh viện khám chữa bệnh. Sinh viên kiểm tra thông tin của mình ngày tháng năm sinh, giới tính, bệnh viện đăng ký khám, đã đóng tiền hay chưa. Riêng những bệnh viện không cho đăng ký mới, phần sinh viên bị tô màu vàng tất cả thông tin. Sinh viên nộp thẻ BHYT photo có đăng ký KCB tại các cơ sở này và thẻ có hiệu lực đến 31/12/2017 về Phòng CTSV (A.101) hoặc thay đổi bệnh viện đăng ký đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2017 . Nếu sau thời gian trên, sinh viên không nộp bản photo thẻ BHYT, sẽ chuyển về nơi khám chữa bệnh...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo