Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017, sinh viên đăng nhập vào link sau để đăng ký lịch học: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd Lưu ý: sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký. Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên liên hệ qua https://forum.uit.edu.vn/threads/65387-Thong-bao-lich-hoc-Tuan-sinh-hoat...

Thông báo nộp hồ sơ Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số, HK2 năm 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2016-2017. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16g30 ngày 10/3/2017 Địa điểm: Phòng A.101 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: ctsv@uit.edu.vn Sinh viên xem file chi tiết đính kèm

Cập nhật file ảnh BHYT dành cho sinh viên có BHYT bên ngoài trường, ký túc xá (GIa hạn)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở bên ngoài Sinh viên log in vào hệ thống theo link đính kèm, cập nhật file ảnh BHYT hay biên lai đóng tiền mua BHYT (nếu chưa có thẻ BHYT). Link up file ảnh https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/baohiem/xacnhan Thời gian up file ảnh: từ ngày 17/02 - 31/3/2017. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết.

Thông báo kiểm tra danh sách tham gia BHYT năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế ở trường, ký túc xá Sinh viên kiểm tra danh sách đính kèm (nếu có sai sót) phản hồi về Phòng CTSV (A.101) hoặc qua email: ctsv@uit.edu.vn Thời gian phản hồi: từ ngày 17/02 - 22/02/2017. Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ không giải quyết nếu có phản hồi sai sót.

Thông báo nhận tiền Hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả học phí cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm HK1, 2016-2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội và hoàn trả tiền cho sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí Học kỳ 1, năm học 2016-2017 như sau: 1. Đối tượng áp dụng: 1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016. 1.2. Sinh viên được nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHCNTT-CTSV ngày 25/11/2016 . 1.3. Sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 1, năm học 2016-2017 theo Quyết định số 63/...

Danh sách sinh viên đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền mua bảo hiểm y tế tại trường và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2017. Sinh viên kiểm tra thông tin: họ tên, mssv, địa chỉ thường trú, nơi đăng ký khám chữa bệnh, giới tính, số tiền đóng thiếu, ghi chú. Riêng sinh viên đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện không nhận đăng ký mới, phải nộp thẻ BHYT còn hiệu lực sử dụng đến 31/12/2016. Sinh viên không nộp thẻ BHYT thì sẽ không được đăng ký những bệnh viện này. Sinh viên nộp thẻ BHYT photo đến 16g30 ngày 19/12/2016. Nếu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu, sinh...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo