Skip to content Skip to navigation

Thông báo

TB Mở học phần A Tuần SHCDSV cuối khóa lần 2 - 2018

Phòng CTSV thông báo mở lớp học phần A Tuần SHCDSV cuối khóa lần 2 - 2018 - Đối tượng: + SV chưa đạt Tuần SHCDSV đầu năm 2017-2018 + SV sắp tốt nghiệp tham dự chương trình được tính hoàn thành học phần A của Tuần SHCDSV cuối khóa - Thời gian: 8:00, ngày 13/5/2018 - Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Đại học Quốc gia - Nội dung: Talkshow Khát vọng thương lai - Diễn giả + Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu + Bà Lê Diệp Kiều Trang - Giám đốc Facebook Việt Nam, từng là Tổng Giám đốc Fossil Việt Nam + Ông Hà Anh Tuấn - Doanh nhân, Ca sĩ...

Cập nhật BHYT - Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở địa phương, công ty như sau: - Sinh viên liên hệ Phòng CTSV (A.101) để cập nhật Bảo hiểm y tế của năm 2018 (trên thẻ ghi có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018) những trường hợp thẻ BHYT có thời gian khác, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được giải quyết. - Sinh viên tham gia BHYT ở trường, KTX không cập nhật. - Thời gian cập nhật: từ ngày 03/5 đến 16g30 ngày 18/5/2018 . Sinh viên mang theo thẻ BHYT bản chính để kiểm tra đối chiếu. Lưu ý: Đây là hoạt động cập nhật Điểm rèn luyện...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo