Skip to content Skip to navigation

Thông báo

TB kiểm tra DSSV tham dự Tuần SHCDSV cuối khóa lần 1 - 2018

Phòng CTSV gửi các bạn danh sách sinh viên tham gia Tuần SHCDSV cuối khóa lần 1 - 2018. Các bạn kiểm tra nếu có sai sót vui lòng rep lại topic https://forum.uit.edu.vn/node/524915 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/5/2018 . Sau ngày 15/5 sẽ có danh sách điều chỉnh cuối cùng, quá thời gian trên P.CTSV sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào nữa.

Quyết định số 218,219,220,221/2018 - Hỗ trợ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, công bố Quyết định hỗ trợ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau: - Quyết định Miễn giảm học phí, học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Quyết định Trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Quyết định hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, học kỳ 2 năm học 2017-2018 - Quyết định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, học kỳ 2 năm học 2017-2018. Sinh viên xem file Quyết định đính kèm.

Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa Đợt 1 - Năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa đợt 1 năm 2018 như sau: 1. Đối tượng: - Đối tượng bắt buộc: sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp trong năm 2018 chưa học hoặc học chưa đạt Tuần SHCDSV cuối khóa 2017 - Đối tượng khuyến khích tham gia: tất cả sinh viên Trường 2. Nội dung: Sinh viên được đánh giá hoàn thành Tuần Sinh hoạt Công dân Sinh viên cuối khóa khi đã hoàn thành 2 học phần: - Học phần A: Tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin - Học...

Kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến

Chào các bạn sinh viên, Phòng CTSV gửi các bạn kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến sau khi họp xét cấp lớp (file đính kèm). Phòng CTSV cập nhật kết quả điểm RLSV học kỳ 1 năm học 2017-2018 dự kiến đối với sinh viên không tham gia BHYT (file đính kèm)

Kiểm tra danh sách dự kiến được hưởng chế độ chính sách HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo kiểm tra danh sách dự kiến được hưởng Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số - học kỳ 2 năm học 2017-2018. Sinh viên kiểm tra thông tin: MSSV, họ tên, lớp, đối tượng, tỉ lệ MGHP nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV (A.101) hoặc qua email Phòng CTSV. Thời gian phản hồi: đến 16g30 ngày 06/4/2018.

Thông báo kiểm tra hồ sơ nộp chế độ chính sách và bổ sung hồ sơ thiếu HK2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo danh sách sinh viên dự kiến được hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2017-2018. Sinh viên kiểm tra: đối tượng, họ tên, mã số sinh viên, lớp. Sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên ( Phòng A.101) hoặc tại forum https://forum.uit.edu.vn/threads/68563 Thời gian: từ ngày thông báo đến 16g30 ngày 30/3/2017.

Thông báo về việc chú ý khi di chuyển gần các công trình xây dựng

Chào các bạn sinh viên, Hiện nay, trên con đường dẫn từ bến xe buýt Đại học Quốc gia TP.HCM vào Trường có các công trình xây dựng của Trường Đại học An ninh Nhân dân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mặc dù những công trình này đã được rào chắn nhưng có thể bị cát bụi công trình hoặc vật liệu rơi ra ngoài lưới bảo vệ dẫn đến nguy hiểm cho sinh viên. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên khi di chuyển qua các khu vực gần công trình đang thi công trên, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến tất cả các sinh viên Trường phải di chuyển tránh xa các khu vực công trình đang thi công và chú ý...

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo