Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Danh sách sinh viên miễn nộp và đã nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo: - Danh sách sinh viên nội trú ở KTX ĐHQG-HCM, KTX Xã hội hóa được miễn nộp giấy xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú (danh sách đính kèm). - Danh sách sinh viên đã nộp phiếu xác nhận (cập nhật 2 tuần/lần) (danh sách đính kèm). Sinh viên kiểm tra danh sách nếu có phản hồi gửi email về địa chỉ: ctsv@uit.edu.vn Đối với sinh viên ở N hà khách ĐHQG-HCM , sinh viên mang biên lai đóng lệ phí đến phòng CTSV hoặc chụp hình biên lai gửi về P.CTSV qua email trên.

Thông báo về việc nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú năm học 2016 - 2017

Căn cứ thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; Nhằm tạo cơ sở để Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên ngoại trú có môi trường ăn ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú, Nhà trường đề nghị: -...

Thông báo nhận tiền hỗ trợ chính sách Học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận tiền hỗ trợ chính sách dành cho sinh viên khuyết tật, hỗ trợ chi phí cho sinh viên dân tộc thiểu số, Trợ cấp xã hội, học kỳ 2 năm học2016-2017. Khi đi nhận, sinh viên mang theo CMND, thẻ sinh viên. Địa điểm: Phòng KHTC (A111)

Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 - Sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý đối với tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân (CẬP NHẬT)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sơ đồ chỗ ngồi Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2017. Sinh viên xem Thứ tự nhận bằng, sơ đồ chỗ ngồi và các lưu ý khi tham dự Lễ tại file đính kèm *Ngày cập nhật 31/5/2017

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo