Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Nhận tiền Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo, sinh viên liên hệ Phòng KHTC (A111) để nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật. Lưu ý: mang theo thẻ sinh viên,CMND.

Triển khai xét thi đua khen thưởng cấp ĐHQG năm học 2015-2016

Thực hiện công văn số 1073/ĐHQG-CTSV, ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM về việc triển khai xét thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên năm học 2015-2016 Phòng Công tác Sinh viên thông báo các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016 theo Quy chế Công tác thi đua, khen thưởng học sinh - sinh viên của ĐHQG tiến hành làm hồ sơ đề nghị khen thưởng 1. Hình thức khen thưởng : Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM 2. Tiêu chuẩn: Tập thể, cá nhân xem tiêu chuẩn khen thưởng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM (điều 7) 3. Hồ sơ khen thưởng : Tập thể cá nhân...

Quyết định số 23,24,25,26/2016 - Sinh viên hưởng chế độ miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016

Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 Quyết định hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2015-2016 Quyết định hưởng chính sách sinh viên khuyết tật học kỳ 2 năm học 2015-2016 Quyết định hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số học kỳ 2 năm học 2015-2016 Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo