Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên như sau: Đối tượng: tất cả sinh viên chính quy Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.300.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT áp dụng cho năm 2018 (12 tháng: 01/01/2018 -31/12/2018), cụ thể như sau: 4,5% x 1.300.000 đồng x 12 tháng = 702.000 đồng. Trong đó: Sinh viên đóng 70% = 491.400 đồng Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 210.600 đồng Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: Ngân hành TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Sài gòn Tên tài khoản: Trường Đại...

Quyết định Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số -Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Quyết định Miễn giảm học phí cho sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2017-2018 Quyết định Trợ cấp xã hội cho sinh viên - Học kỳ 1 năm học 2017-2018 Quyết định hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên khuyết tật - Học kỳ 1 năm học 2017-2018 Quyết định cấp hộ trợ chi phí mua đồ dùng học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số - Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân đợt 2 năm 2017 như sau: Thời gian: 7g30 ngày 16/12/2017 Địa điểm : Giảng đường 1 - Tòa Nhà A. Phòng CTSV sẽ có thông báo cụ thể thời gian nhận lễ phục cũng như sơ đồ chỗ ngồi sau. Sinh viên xem kế hoạch chi tiết đính kèm.

Danh sách lớp sinh hoạt xét học bổng KKHT và Kết quả RLSV HK2 2016-2017

Chào các bạn, Phòng CTSV gửi các bạn kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 và danh sách sinh viên thuộc lớp xét học bổng KKHT HK2 2016-2017 (tính đến ngày 19/6/2017) Các bạn kiểm tra thông tin lớp sinh hoạt xét học bổng và phản hồi nếu có tại topic https://forum.uit.edu.vn/threads/67725 chậm nhất đến 13g30 ngày 13/11/2017. Sau thời gian trên nếu có khiếu nại gì sẽ không được giải quyết.

Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến

Chào các bạn sinh viên, Phòng Công tác sinh viên gửi các bạn danh sách điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến (file đính kèm). Do hệ thống có sự điều chỉnh điểm tối thiểu cho từng tiêu chí nên điểm rèn luyện của một số bạn sẽ thay đổi so với biên bản họp lớp xét điểm RLSV các lớp gửi về. Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn điểm dự kiến và nhận phản hồi của các bạn về điểm rèn luyện đến hết ngày 21/10/2017. Sau thời gian trên mọi phản hồi của các bạn không có hiệu lực.

Trang

Subscribe to RSS - Thông báo