Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng AmCham2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bổng AmCham 2018 như sau:

ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

- Sinh viên2 năm cuối (năm 5 đến năm cuối đối với Khoa Y

- ĐHQG; năm 3 đến năm cuối đối với các trường còn lại), hệ đại học chính quy văn bằng 1, niên khóa 2018-2019.

- Điểm trung bình tích lũy tính tới thời điểm đăng kí từ 7.0 trở lên (thang điểm 10) hoặc 3.0 trở lên (thang điểm 4.0)

- Hoạt động ngoại khóa tích cực và định hướng nghề nghiệp rõ ràng

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

LỢI ÍCH CỦA SINH VIÊN KHI THAM GIA HỌC BỔNG:

- Có cơ hội nhân được học bổng trị giá 12,000,000VND.

- Được công nhận bởi AmCham và hơn 500 công ty thành viên của AmCham (các công ty đa quốc gia hàng đầu hoạt động tại Việt Nam).

- Được ưu tiên khi tham gia các hoạt động cộng đồng của AmCham và các công ty hội viên.

- Gia nhập nhóm AmCham Scholar Alumni/ae (ASA) với cơ hội giao lưu, cơ hội nghề nghiệp, các hội thảo và các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn.

- Cơ hội thực tập/ việc làm tại AmCham và các công ty thành viên của AmCham.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm

File đính kèm: