Skip to content Skip to navigation

Chương trình Summer in Surabaya - Bali

Nhà trường có nhận được thông tin chương trình Summer in Surabaya - Bali dành cho sinh viên và học viên cao học. 

1. Thời hạn nộp đơn: 30/4/2018
2. Thời gian tham gia: 15 - 28/7/2018 (02 tuần)
3. Phí tham dự: 450$

Thông tin chi tiết, sinh viên và học viên vui lòng xem thêm nội dung bên dưới và file đính kèm.