Skip to content Skip to navigation

Cập nhật BHYT - Học kỳ 2 năm học 2017-2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo sinh viên cập nhật thông tin tham gia Bảo hiểm y tế ở địa phương, công ty như sau:

- Sinh viên liên hệ Phòng CTSV (A.101) để cập nhật Bảo hiểm y tế của năm 2018 (trên thẻ ghi có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018) những trường hợp thẻ BHYT có thời gian khác, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng CTSV (A.101) để được giải quyết.

- Sinh viên tham gia BHYT ở trường, KTX không cập nhật.

- Thời gian cập nhật: từ ngày 03/5 đến 16g30 ngày 18/5/2018.

Sinh viên mang theo thẻ BHYT bản chính để kiểm tra đối chiếu.

Lưu ý: Đây là hoạt động cập nhật Điểm rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/node/525090