Skip to content Skip to navigation

Về chính sách mới của Google dành cho giáo dục

Chào các bạn!

Theo thông báo từ Google Workspace for Education, từ tháng 7 năm 2022, Google chỉ cung cấp cho các trường đại học 100TB cho tất cả các người dùng trong tổ chức đó (bao gồm cả dung lượng email, drive và photos ). Chi tiết chính sách mới này ở https://www.blog.google/outreach-ini...for-education/. Do đó kể từ ngày 15/6/2022, Trường sẽ bắt đầu tiến hành:
1. Giới hạn mỗi tài khoản gm.uit.edu.vn được sử dụng tối đa 100GB dung lượng lưu trữ dùng chung (bao gồm các dịch vụ email, drive, photos, ...). Để tránh mất dữ liệu, các bạn sinh viên tự kiểm tra tài khoản của mình và có phương án di chuyển dữ liệu thích hợp.
2. Thu hồi các tài khoản không login trong vòng 12 tháng
3. Ngoài ra hiện tài tài khoản Microsoft Trường cấp cho sinh viên có dung lượng lưu trữ tối đa 1TB
Các bạn sinh viên có thể chuyển dần dữ liệu sang OneDrive

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể phản hồi https://forum.uit.edu.vn/node/557538

Nội dung này cũng đã được email cho tất cả các bạn sinh viên rồi.