Skip to content Skip to navigation

UIT Productions

Công ty F1

(thành lập 08/06/2006 bởi SV: Công nghệ Thông tin - MSSV: 06520999)

   
     
     
     

 

 

Xin chào các bạn!

P.CTSV lập trang web này nhằm mục đích giới thiệu các công ty do (cựu) SV UIT thành lập hoặc điều hành hoặc các sản phẩm của SV/cựu SV UIT.

Để đăng bài lên đây, các bạn có thể liên hệ ctsv@uit.edu.vn hoặc Thầy Toàn.

Trân trọng.