Skip to content Skip to navigation

UIT Productions

Công ty F1

(thành lập 08/06/2006 bởi SV: Công nghệ Thông tin - MSSV: 06520999)

   
     
     
     

 

 

Xin chào các bạn!

Nhằm tiến đến kỷ niệm 10 năm ngày thành lập UIT, nơi các bạn có quãng thời gian học tập và rèn luyện, P.CTSV lập trang web này nhằm mục đích giới thiệu các công ty do (cựu) SV UIT thành lập hoặc điều hành.

Do thông tin có thể còn thiếu nên các bạn có thông tin gì mới thì có thể liên hệ với ctsv@uit.edu.vn để đóng góp thêm.

Trân trọng.