Skip to content Skip to navigation

UIT Job Fair 2023

Hồ sơ mời tài trợ và tham gia Ngày hội Sinh viên và Doanh nghiệp 2023 - Tháng 5

Quý Doanh nghiệp xác nhận tài trợ vàng, tài trợ bạc, tài trợ đồng hoặc tham gia theo link: https://link.uit.edu.vn/UIT-JOB-FAIR-2023

Sơ đồ gian hàng:  :