Skip to content Skip to navigation

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 86 về miễn giảm học phí

Phòng CTSV thông báo nội dung Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
Căn cứ Thông tư này, phòng Công tác sinh viên sẽ thực hiện chế độ miễn giảm cho các ban sinh viên. Các bạn chú ý theo dõi các thông báo của phòng trong thời gian tới.