Skip to content Skip to navigation

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74 về miễn giảm học phí

Phòng CTSV thông báo nội dung Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Căn cứ Thông tư này, phòng Công tác sinh viên sẽ thực hiện chế độ miễn giảm cho các ban sinh viên. Các bạn chú ý theo dõi các thông báo của phòng trong thời gian tới.