Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19

Chào các bạn!

Để hỗ trợ các bạn trong việc nhận các loại giấy tờ khác từ P.CTSV như Giấy xác nhận, ... và thực hiện chủ trương hạn chế tối đa sinh viên vào Trường, các bạn có nhu cầu nhận các giấy tờ trên (sau khi đăng ký thành công trên hệ thống... ) thì các bạn dùng email MSSV gửi mail đến ctsv@uit.edu.vn với cung cấp thông tin về giấy tờ, địa chỉ nơi nhận ... để P.CTSV hỗ trợ gởi về cho các bạn.

p/s: P.CTSV sẽ dùng SĐT, và các thông tin cá nhận khác của các bạn đã khai trên hệ thống để liên lạc (nếu có).