Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc gia hạn học phí học kỳ, năm học 2021-2022 (lần 2)

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn học phí học kỳ, năm học 2021-2022 (lần 2)

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế cũng như cuộc sống của mọi người; và hiện nay tại Tp.HCM và một số địa phương vẫn còn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg;

Nhằm giúp những sinh viên đã được Nhà trường duyệt gia hạn học phí đến 30/9/2021 nhưng chưa thể hoàn thành đúng hạn, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn sinh viên làm đơn xin tăng thời gian gia hạn học phí, học kỳ 1 năm học 2021-2022 , cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: những sinh viên đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới ngày 30/9/2021.

  2. Thời gian: từ ngày 27/9/2021 đến 17 giờ ngày 28/9/2021,  từ 29/9/2021 đến 23 giờ 30/9/2021.

  3. Hình thức làm đơn xin tăng thêm thời gian gia hạn học phí: sinh viên làm đơn online tại: https://forms.gle/ADe7oHnahx2wVrEh7 (Sinh viên dùng tài khoản sinh viên đăng nhập)

  4. Lưu ý:

    • Sinh viên kiểm tra danh sách đã được Ban Giám hiệu phê duyệt gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại web CTSV.

    • Nhà trường không giải quyết những trường hợp làm gia hạn học phí sau thời gian quy định.