Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021 - Dành cho Khóa cũ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2021.

Khi mua thẻ BHYT sẽ có hiệu lực từ: 01/10/2021 - 31/12/2021.

Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 trở về trước chưa tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 hoặc bảo hiểm y tế đã hết thời hạn.

Xem hướng dẫn Kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và Số thẻ BHYT: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-cach-tra-cuu-bao-hiem-y-te-ma...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đóng tiền mua BHYT

Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

    Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn

   Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

   Số tài khoản: 25083649

   Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2021

   Số tiền nộp: 140.805 đồng.

Bước 2: Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Danh sách bệnh viện nhận đăng ký nơi khám chữa bệnh quý 4 năm 2021.

Xem hướng dẫn Kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và Số thẻ BHYT: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-cach-tra-cuu-bao-hiem-y-te-ma...

Thời gian đăng ký mua và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2021

Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi tại https://forum.uit.edu.vn/node/552342

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.