Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 1

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa đợt 1, sinh viên đăng nhập vào link sau:

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd

Lưu ý: 

Chuyên đề 2, 3 sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký.

Riêng buổi sinh hoạt chuyên đề 3 sẽ có xe đưa đón tại Trường lúc 7g45 ngày 18/3/2016. Sinh viên đăng ký xe trường vui lòng liên hệ Phòng CTSV (A.101).

Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên liên hệ qua email Phòng CTSV : ctsv@uit.edu.vn