Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên Khóa 2021 nộp hồ sơ nhập học

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 2021 nộp hồ sơ nhập học tính đến 11 giờ 30 ngày 30/12/2021 như sau:

- Sinh viên kiểm tra 3 cột thông tin hồ sơ: Hồ sơ giấy, hồ sơ online, hồ sơ sức khỏe.

- Sinh viên bổ sung tất cả hồ sơ còn thiếu (trạng thái: chưa hoàn thành) trước ngày 15/01/2021.

- Sinh viên kiểm tra thông tin hồ sơ tại https://student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin/hoso-nhaphoc

Hồ sơ giấy, sinh viên nộp bổ sung gửi thư về địa chỉ: Phòng CTSV - Trường Đại học Công nghệ Thông tin, khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Sau thời gian trên, sinh viên chưa hoàn thành các hồ sơ còn thiếu sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.