Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 11/ĐHCNTT - Tặng giấy khen cho sinh viên Ngành Khoa học Dữ liệu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.