Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn thủ tục Giấy xác nhận

Bước 1: Sinh viên đăng nhập tại website: http://ctsv.uit.edu.vn/, chọn loại giấy xác nhận cần đăng ký tại mục “DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN”. Sinh viên cần điền đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn trên website.

Bước 2: Sinh viên cần đăng nhập để kiểm tra trên hệ thống: http://ctsv.uit.edu.vn/ và xem thông tin đăng ký đã làm có đúng hay không.

Bước 3: Nếu hệ thống báo sai, sinh viên thực hiện theo hướng dẫn báo sai.

Bước 4: Chuyên viên phụ trách sẽ kiểm tra thông tin, in Giấy xác nhận và trình Lãnh đạo phòng ký.

Bước 5: Chuyên viên phụ trách đóng dấu tại Phòng Tổ chức Hành chính (bộ phận văn thư).

Bước 6: Cấp phát giấy xác nhận cho sinh viên. Chuyên viên phụ trách đối chiếu họ tên, mã số sinh viên trên thẻ sinh viên với nội dung trong Giấy xác nhận hoặc kiểm tra biên lai học phí nếu sinh viên làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn (giảm) học phí và sinh viên đóng lệ phí theo quy định của nhà trường.

*Lưu ý: Sinh viên nhận đơn sau 48 giờ (2 ngày) tính theo giờ hành chính, không tính thứ 7, chủ nhật tại Phòng CTSV (phòng 101). Trường hợp đặc biệt sẽ cấp trong ngày.

Video clip hướng dẫn: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/videos/500659533844988