Skip to content Skip to navigation

Quy trình hướng dẫn Quản lý nơi cư trú sinh viên

1.1 Thông tin quy trình quản lý sinh viên tại nơi cư trú

Tên quy trình: quản lý sinh viên nơi cư trú

Mô tả: căn cứ địa chỉ sinh viên đăng ký ngoại trú, nội trú cập nhật vào cơ sở dữ liệu để quản lý SV được tốt.

Các đối tượng, đơn vị liên quan: phòng CTSV, ĐTN, HSV, và các Khoa

Đơn vị chịu trách nhiệm chính: P.CTSV

1.2 Các bước thực hiện:

- Bước 1: Đầu năm học Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên thông báo cụ thể về việc quản lý sinh viên tại nơi cư trú trên diễn đàn và bản tin P.CTSV cho sinh viên nắm rõ.

- Bước 2: Sinh viên làm theo hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký ở ngoại trú tại địa phương và liên hệ P.CTSV nhập vào dữ liệu SV.

- Bước 3: Khi có sự thay đổi nơi cư trú, sinh viên phải báo với P.CTSV để cập nhật địa chỉ mới vào dữ liệu để nhà trường quản lý.

- Bước 4: Kết thúc một năm học P.CTSV thông báo cho SV trong 2 tuần phải lấy giấy xác nhận hạnh kiểm SV tại nơi cư trú có xác nhận của công an khu vực và ban quản lý Ký túc xá nộp lại về Phòng Công tác sinh viên đồng thời đánh giá ý thức sinh viên trong việc chấp hành quy chế tại nơi cư trú khi đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Bước 5: Phòng Công tác Sinh viên tiến hành tổng hợp tình hình sinh viên tại nơi cư trú để báo cáo cấp trên.