Skip to content Skip to navigation

Cập nhật BHYT - Chấm điểm rèn luyện HK2 năm học 2020-2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên CẬP NHẬT BHYT để phục vụ công tác chấm điểm rèn luyện Học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Đối tượng cập nhật: sinh viên tham gia BHYT ở địa phương, công ty, hộ gia đình....., KTX (nếu có sai sót).

Hạn sử dụng thẻ BHYT phải còn hạn sử dụng đến tháng 6/2021. 

Riêng sinh viên tham gia BHYT ở trường và KTX kiểm tra danh sách đính kèm. Nếu có sai sót thiếu thì cập nhật qua Form.

Thời gian cập nhật: Từ 20 giờ ngày 01/9/2021 đến 20 giờ ngày 10/9/2021.

Sau thời gian trên, sinh viên không CẬP NHẬT sẽ không được giải quyết.

Link cập nhật BHYT https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdIFpbiAf08g3bo3LzydOknfCxFmMQ...

Sinh viên kiểm tra, phản hồi nếu có sai sót qua Forum https://forum.uit.edu.vn/node/552134