Skip to content Skip to navigation

[Cập nhật 21/9/2021] Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19

[Cập nhật 21/9/2021]

Hiện tại là thời gian giãn cách xã hội nên P.CTSV chỉ làm việc online. Do đó qui trình xác nhận giấy xác nhận mới như sau:

B1: Sinh viên đăng ký GXN trên website https://ctsv.uit.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản chứng thực, chọn mục Dịch vụ trực tuyến > Đăng ký GXN)

B2: Phòng CTSV sẽ kiểm tra, nếu các thông tin hợp lệ thì P.CTSV sẽ in, scan gửi file PDF GXN cho sinh viên qua email.

Định kỳ, Phòng CTSV sẽ lên trường 1 lần để ký tên, đóng mộc GXN cho sinh viên.

Lưu ý: Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, sinh viên đi học lại sẽ liên hệ Phòng CTSV nhận bản chính để nộp cho địa phương.