Skip to content Skip to navigation

[Cập nhật 12/10/2021] Thông báo về việc trả giấy tờ/GXN trong thời gian SV không đến Trường do dịch Covid-19

[Cập nhật 12/10/2021]

Trong thời gian sinh viên học tập online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó quy trình đăng ký GXN của sinh viên như sau:

B1: Sinh viên đăng ký GXN trên website https://ctsv.uit.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản chứng thực, chọn mục Dịch vụ trực tuyến > Đăng ký GXN)

B2: Phòng CTSV sẽ kiểm tra, nếu các thông tin hợp lệ thì P.CTSV sẽ in, ký, đóng dấu và scan gửi file PDF GXN cho sinh viên qua email.

Sinh viên có thể liên hệ Phòng CTSV A101 trong giờ hành chính để nhận GXN (nếu thuận tiện)

Thời gian nhận giấy xác nhận bản scan: 48h sau khi sinh viên đăng ký (không tính Thứ 7, Chủ nhật)

Lưu ý: Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội, sinh viên đi học lại sẽ liên hệ Phòng CTSV nhận bản chính để nộp cho địa phương.

Trường hợp thật cần thiết, SV cần GXN bản giấy thì sinh viên cung cấp địa chỉ nhận thư (tại đây), P.CTSV sẽ gửi thư cho sinh viên qua đường bưu điện