Skip to content Skip to navigation

Ban hành Quy định SV được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa

P.CTSV thông tin đến quý đơn vị cùng các bạn sinh viên : Quyết định v/v Ban hành Quy định SV được nhận học bổng do doanh nghiệp tài trợ cho Khoa.

Chi tiết quý đơn vị và sinh viên vui lòng xem file đính kèm <đang cập nhật>.