Skip to content Skip to navigation

15 LỜI KHUYÊN GIÚP SINH VIÊN HỌC HIỆU QUẢ

 1. Lập thời khóa biểu
 2. Dự định trước công việc thay thế
 3. Dành thời gian nghỉ ngơi
 4. Đặt ra các nguyên tắc và tuân theo
 5. Không nên trốn học, cúp tiết
 6. Hãy thường xuyên đến thư viện
 7. Đừng ngại gặp thầy cô
 8. Luôn chuẩn bị 1 cây bút và cuốn sổ trong tay
 9. Đọc thêm các tài liệu tham khảo
 10. Tập thói quen làm bài tập và học thường xuyên
 11. Học cách trình bày gãy gọn và đầy đủ.
 12. Học và liên hệ thực tế.
 13. Tinh thần và thái độ học tập tích cực
 14. Phương pháp học tập thích hợp
 15. Tự học và nghiên cứu là chính.