Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu

Lịch sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu Khóa 2015

Các bạn xem ở file kèm LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA – KHÓA 2015 Trường ĐH Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (UIT) Lịch sinh hoạt lớp chiều ngày 04/09 Sinh hoạt theo Khoa: 13:30 - 14:30 - Khoa học Máy tính: C113 - Mạng máy tính và Truyền thông: GĐ2 - Công nghệ Phần mềm: GĐ3 - Hệ thống thông tin: GĐ1 - Kỹ thuật máy tính: C114 - Khoa học & Kỹ thuật thông tin: C109 Sinh hoạt lớp: từ 15:00 - ANTT2015: C107 - CNTT2015: C112 - CTTT2015: A106 - HTTT2015: C305 - KHMT2015: GĐ3 - KTMT2015: E41 - KTPM2015: C109 - MMTT2015: C308 - MTCL2015.1, MTCL2015.2: Hội trườngE - PMCL2015: GĐ2 -...

Liên hệ

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 37252002 Ext: 116 Email: ctsv@uit.edu.vn Website: http://ctsv.uit.edu.vn

Nhân sự

Họ và tên Ch ức vụ Số điện thoại Email Nguyễn Văn Toàn Trưởng phòng 0903 761 559 toannv@uit.edu.vn Lê Thị Minh Phượng Phó Trưởng phòng 0989 241 517 phuongltm@uit.edu.vn Trần Thị Tường Vi Chuyên viên 0938 683 443 vidtn@uit.edu.vn Phạm Thị Nhàn Chuyên viên 0902 586 102 nhanpt@uit.edu.vn Nguyễn Thành Hiệp Chuyên viên 01232 389 904 hiepnt@uit.edu.vn Trần Ngọc Diễm Minh Chuyên viên 01689 954 693 minhtnd@uit.edu.vn Trần Thị Kim Anh Chuyên viên 0908 672 998 anhttk@uit.edu.vn Dương Phi Long Chuyên viên 098 729 4143 longdp@uit.edu.vn

Nhiệm vụ

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho người học; công tác quản lý SV, học viên. - Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hoá quy chế quản lý học sinh, SV của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng trong Trường. - Xây dựng môi trường văn hoá văn minh, lịch sự trong Trường. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho SV và học viên. - Tổ chức, triển khai công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV; tổ chức, tuyên truyền trong SV các chủ trương, đường lối của Đảng và chính...

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến sinh viên, học viên sau đại học (sau đây gọi chung là sinh viên - SV): công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý hồ sơ; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; tư vấn hỗ trợ SV và các hoạt động khác.
Subscribe to RSS - Giới thiệu