Skip to content Skip to navigation

Dịch vụ trực tuyến

Đăng ký GXN online

Các loại mẫu đơn: - Giấy xác nhận sinh viên : tạm hoãn NVQS, giảm thuế thu nhập cá nhân cho gia đình, xin học bổng của tổ chức bên ngoài, hỗ trợ mua vé xe bus....... - Giấy vay vốn ngân hàng - Đơn xin hỗ trợ Miễn giảm học phí - Đơn xin làm lại thẻ sinh viên Các bạn truy cập vào link : http://gxn.uits.vn
Subscribe to RSS - Dịch vụ trực tuyến