Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Tuyển dụng nhiều vị trí

Recruitment : 1 Digital Marketing Executive 1 Marketing Executive 10 Sale Executive (priority sale e-commerce) 1 Sale Manager 1 Admin Executive 1 HR Executive 1 Receiptionist 1 Accountant Please send your CV to mail box NICKY.6879@GMAIL.COM . (if you are interested in the challenge and pioneer in the field of internet, digital, mobile, join us)

Thịnh trí thành tài cùng Cathay

ĐHQG-HCM kính gửi thông báo học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2012 đến quý Trường để triển khai đến sinh viên 1. Số lượng : 08 suất (cho toàn ĐHQG-HCM). 2. Giá trị học bổng : 12.000.000 đ/suất, dùng để trang trải học phí của sinh viên trong các năm học. 3. Điều kiện xét tuyển : - Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy của các trường thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; - Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2012 – 2013; - Có kết quả học tập và rèn luyện tốt, điểm đầu vào đại học cao; - Ưu tiên cho các sinh viên mồ côi, thuộc diện chính sách hoặc...

Trang