Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2018

Phòng Công tác Sinh viên, thông báo về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân Đợt 1 năm 2018  

Thời gian: Buổi sáng ngày 09/6/2018 (dự kiến)

Địa điểm: Giảng đường 1.

Phòng Công tác Sinh viên sẽ cập nhật nếu có thay đổi về thời gian tổ chức.