Skip to content Skip to navigation

Thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu - Danh sách sinh viên đính kèm

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu bị trả lại hồ sơ do nơi Khám chữa bệnh ban đầu không còn ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Hiện nay, KTX  liên kết với Khoa Y, bệnh viện Quận Thủ Đức để khám chữa bệnh cho sinh viên. Nếu sinh viên đăng ký bệnh viện Quận Thủ Đức sẽ được khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế KTX hoặc bệnh viện Quận Thủ Đức.

Sinh viên chọn lại bệnh viện để khám chữa bệnh cho mình.

Để kịp cấp thẻ cho sinh viên, các bạn nhanh chóng phản hồi về Phòng CTSV, email: vidtn@uit.edu.vn, đến 10g30 ngày 12/01/2018.

Sinh viên xem danh sách đính kèm