Skip to content Skip to navigation

TB Mở học phần A Tuần SHCDSV cuối khóa lần 2 - 2018

Phòng CTSV thông báo mở lớp học phần A Tuần SHCDSV cuối khóa lần 2 - 2018
- Đối tượng:
     + SV chưa đạt Tuần SHCDSV đầu năm 2017-2018
     + SV sắp tốt nghiệp tham dự chương trình được tính hoàn thành học phần A của Tuần SHCDSV cuối khóa
- Thời gian: 8:00, ngày 13/5/2018
- Địa điểm: Hội trường Nhà điều hành Đại học Quốc gia
- Nội dung: Talkshow Khát vọng thương lai
- Diễn giả
     + Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu
     + Bà Lê Diệp Kiều Trang - Giám đốc Facebook Việt Nam, từng là Tổng Giám đốc Fossil Việt Nam
     + Ông Hà Anh Tuấn - Doanh nhân, Ca sĩ, sáng lập thương hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam - Câu chuyện hòa bình”
Cùng nhiều khách mời là các doanh nhân, CEO các doanh nghiệp, nhãn hàng nổi tiếng.

Thông tin cụ thể về chương trình tại http://vnu-f.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc/c...3535326864html
Đăng ký tham dự: https://goo.gl/forms/ov39DHhq1cJHHCM12