Skip to content Skip to navigation

Học bổng Vừ A Dính

Ngày 19/03/2018, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) nhận được thông báo từ Ban Điều hành học bổng Vừ A Dính về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2017-2018 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau: 

1. Số lượng học bổng: 40 suất cho toàn ĐHQG-HCM.

2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.

3. Đối tượng được nhận học bổng:

- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;

- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập học kỳ I năm học 2017-2018 từ 7,0 trở lên).

4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm);

- Bảng điểm học kỳ I năm học 2017-2018;

- Bảng điểm rèn luyện/Chứng nhận rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018; 

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

5. Hạn cuối nộp hồ sơ: sáng ngày 26/3/2018 tại Phòng A101

Lưu ý tất cả thông tin về email liên hệ, vui lòng sử dụng email sinh viên Trường cung cấp.

Chi tiết liên hệ tại đây hoặc ctsv@uit.edu.vn