Skip to content Skip to navigation

Học bổng trao đổi SV tại trường Indonesia Universitas

Nhà trường có nhận được thông tin chương trình trao đổi sinh viên năm học 2018 - 2019 dành cho sinh viên quốc tế. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 
Học kì 1: tháng 8 đến tháng 12 năm 2018
Học kì 2: tháng 2 đến tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm: Trường Đại học Universitas Indonesia, Depok, Indonesia. 
3. Giá trị học bổng: toàn phần học phí. Các chi phí còn lại do sinh viên tự chi trả.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: hồ sơ đầy đủ xin gửi về phòng A125 trước ngày 10/4/2018 để Phòng làm công văn đề cử đến Ban Quan hệ Đối ngoại, ĐHQG-HCM.

Thông tin chi tiết SV vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm: