Skip to content Skip to navigation

Chương trình Cultural Immersion Program for Vietnam của Trường Đại học Providence

Nhà trường có nhận được thông tin về chương trình Cultural Immersion Program for Vietnam của Trường Đại học Providance. Thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng sinh viên: 25 người.

2. Cách thức đăng ký tham dự: sinh viên điền vào mẫu phiếu đăng ký trong tập tin có tên "2018 Application form for the Cultural Immersion Program in Vietnam"

3. Để nộp phiếu đăng ký: sinh viên gửi đến Cô Evangeline Chang: ywchang1@gm.pu.edu.tw.

4. Cách thức nộp như sau: sinh viên gửi phiếu đăng ký tham dự theo định dạng PDF, và tiêu đề email: [Apply] 2018 Providence University Cultural Immersion Program-Vietnam.

Để biết thêm thông tin, sinh viên vui lòng xem file đính kèm và hướng dẫn cụ thể tại tập tin đính kèm.